Color Names with their Numeric Values 

Color Name RGB Values Hexadecimal Web Safe-color
aliceblue 240-248-255 F0F8FF FFFFFF
antiquewhite 250-235-215 FAEBD7 FFFFCC
aqua 0-255-255 00FFFF 00FFFF
aquamarine 127-255-212 7FFFD4 66FFCC
azure 240-255-255 F0FFFF FFFFFF
beige 245-245-220 F5F5DC FFFFCC
bisque 255-228-196 FFE4C4 FFCCCC
black 0-0-0 000000 000000
blanchedalmond 255-235-205 FFEBCD FFFFCC
blue 0-0-255 0000FF 0000FF
blueviolet 138-43-226 8A2BE2 9933FF
brown 165-42-42 A52A2A 993333
burlywood 222-184-135 DEB887 CCCC99
cadetblue 95-158-160 5F9EA0 669999
chartreuse 127-255-0 7FFF00 66FF00
chocolate 210-105-30 D2691E CC6633
coral 255-127-80 FF7F50 FF6666
cornflowerblue 100-149-237 6495ED 6699FF
cornsilk 255-248-220 FFF8DC FFFFCC
crimson 220-20-60 DC143C CC0033
cyan 0-255-255 00FFFF 00FFFF
darkblue 0-0-139 00008B 000099*
darkcyan 0-139-139 008B8B 009999
darkgoldenrod 184-134-11 B8860B CC9900
darkgray 169-169-169 A9A9A9 999999*
darkgreen 0-100-0 006400 006600
darkkhaki 189-183-107 BDB76B CCCC66
darkmagenta 139-0-139 8B008B 990099
darkolivegreen 85-107-47 556B2F 666633
darkorange 255-140-0 FF8C00 FF9900
darkorchid 153-50-204 9932CC 9933CC
darkred 139-0-0 8B0000 990000*
darksalmon 233-150-122 E9967A FF9966
darkseagreen 143-188-143 8FBC8F 99CC99
darkslateblue 72-61-139 483D8B 333399
darkslategray 47-79-79 2F4F4F 336666
darkturquoise 0-206-209 00CED1 00CCCC
darkviolet 148-0-211 9400D3 9900CC
deeppink 255-20-147 FF1493 FF0099
deepskyblue 0-191-255 00BFFF 00CCFF
dimgray 105-105-105 696969 666666
dodgerblue 30-144-255 1E90FF 0099FF
firebrick 178-34-34 B22222 CC3333
floralwhite 255-250-240 FFFAF0 FFFFFF
forestgreen 34-139-34 228B22 339933
fuchsia 255-0-255 FF00FF FF00FF
gainsboro 220-220-220 DCDCDC CCCCCC*
ghostwhite 248-248-255 F8F8FF FFFFFF
gold 255-215-0 FFD700 FFCC00
goldenrod 218-165-32 DAA520 CC9933
gray 127-127-127 7F7F7F 666666
green 0-128-0 008000 009900
greenyellow 173-255-47 ADFF2F 99FF33
honeydew 240-255-240 F0FFF0 FFFFFF
hotpink 255-105-180 FF69B4 FF66CC
indianred 205-92-92 CD5C5C CC6666
indigo 75-0-130 4B0082 330099
ivory 255-240-240 FFFFF0 FFFFFF
khaki 240-230-140 F0E68C FFFF99
lavender 230-230-250 E6E6FA FFFFFF*
lavenderblush 255-240-245 FFF0F5 FFFFFF
lawngreen 124-252-0 7CFC00 00FF00
lemonchiffon 255-250-205 FFFACD FFFFCC
lightblue 173-216-230 ADD8E6 99CCFF
lightcoral 240-128-128 F08080 FF9999
lightcyan 224-255-255 E0FFFF FFFFFF
lightgoldenrodyellow 250-250-210 FAFAD2 FFFFCC
lightgreen 144-238-144 90EE90 99FF99
lightgrey 211-211-211 D3D3D3 CCCCCC*
lightpink 255-182-193 FFB6C1 FFCCCC
lightsalmon 255-160-122 FFA07A FF9966
lightseagreen 32-178-170 20B2AA 339999
lightskyblue 135-206-250 87CEFA 99CCFF
lightslategray 119-136-153 778899 669999
lightsteelblue 176-196-222 B0C4DE 99CCCC
lightyellow 255-255-224 FFFFE0 FFFFCC
lime 0-255-0 00FF00 00FF00
limegreen 50-205-50 32CD32 33CC33
linen 250-240-230 FAF0E6 FFFFFF
magenta 255-0-255 FF00FF FF00FF
maroon 128-0-0 800000 990000*
mediumaquamarine 102-205-170 66CDAA 66CC99
mediumblue 0-0-205 0000CD 0000CC
mediumorchid 186-85-211 BA55D3 CC66CC
mediumpurple 147-112-219 9370DB 9966CC
mediumseagreen 60-179-113 3CB371 33CC66
mediumslateblue 123-104-238 7B68EE 6666FF
mediumspringgreen 0-250-154 00FA9A 00FF99
mediumturquoise 72-209-204 48D1CC 33CCCC
mediumvioletred 199-21-133 C71585 CC0099
midnightblue 25-25-112 191970 000066*
mintcream 245-255-250 F5FFFA FFFFFF
mistyrose 255-228-225 FFE4E1 FFCCCC
moccasin 255-228-181 FFE4B5 FFFFCC
navajowhite 255-222-173 FFDEAD FFCC99
navy 0-0-128 000080 000099*
oldlace 253-245-230 FDF5E6 FFFFFF
olive 128-128-0 808000 999900
olivedrab 107-142-35 6B8E23 669933
orange 255-165-0 FFA500 FF9900
orangered 255-69-0 FF4500 FF3300
orchid 218-112-214 DA70D6 CC66CC
palegoldenrod 238-232-170 EEE8AA FFFF99
palegreen 152-251-152 98FB98 99FF99
paleturquoise 175-238-238 AFEEEE 99FFFF
palevioletred 219-112-147 DB7093 CC6699
papayawhip 255-239-213 FFEFD5 FFFFCC
peachpuff 255-218-185 FFDAB9 FFCCCC
peru 205-133-63 CD853F CC9933
pink 255-192-203 FFC0CB FFCCCC
plum 221-160-221 DDA0DD CC99CC
powderblue 176-224-230 B0E0E6 CCFFFF
purple 128-0-128 800080 990099
red 255-0-0 FF0000 FF0000
rosybrown 188-143-143 BC8F8F CC9999
royalblue 65-105-225 4169E1 3366FF
saddlebrown 139-69-19 8B4513 993300
salmon 250-128-114 FA8072 FF9966
sandybrown 244-164-96 F4A460 FF9966
seagreen 46-139-87 2E8B57 339966
seashell 255-245-238 FFF5EE FFFFFF
sienna 160-82-45 A0522D 996633
silver 192-192-192 C0C0C0 CCCCCC
skyblue 135-206-235 87CEEB 99CCFF
slateblue 106-90-205 6A5ACD 6666CC
slategray 112-128-144 708090 669999
snow 255-250-250 FFFAFA FFFFFF
springgreen 0-255-127 00FF7F 00FF66
steelblue 70-130-180 4682B4 3399CC
tan 210-180-140 D2B48C CCCC99
teal 0-128-128 008080 009999
thistle 216-191-216 D8BFD8 CCCCCC*
tomato 253-99-71 FF6347 FF6633
turquoise 64-224-208 40E0D0 33CCCC
violet 238-130-238 EE82EE FF99FF
wheat 245-222-179 F5DEB3 FFCCCC
white 255-255-255 FFFFFF FFFFFF
whitesmoke 245-245-245 F5F5F5 FFFFFF
yellow 255-255-0 FFFF00 FFFF00
yellowgreen 154-205-50 9ACD32 99CC33
On to ColorChart1
Send E-Mail to:Animated e-mailBarricks Insurance Services

|  Home Page  |  Jim's Recipe Page  |  Cool Links  |  Jokes & Games  |  GuestBook |

   
CA License # 0383850
© 1995 Barricks Insurance Services.  All rights Reserved
Phone:   (310) 678-6315